MENU

Edukacja

SZTUKowanie 13.- Polska Fotografia Konceptualna

W listopadzie spotkaliśmy się z dwoma grupami, które wzięły udział w warsztacie inspirowanym wystawą Polska Fotografia Konceptualna. Oglądając prace fotograficzne znanych polskich artystów, mogliśmy się przekonać jakie możliwości niesie ze sobą medium fotograficzne. Jedną z nich wykorzystaliśmy w naszych pracach. Uczestnicy warsztatów w ciagu jednej godziny stali się olbrzymami, które zwiedzają dziwne krainy: dachy wielkiego miasta, rzekę a także biały miniaturowy świat.

SZTUKowanie 11.- Kosałka, Piotrowski

25 lipca spotkaliśmy się z grupą dziesięciu pań biorących udział w warsztatach integracyjnych. Zwiedziliśmy wystawę Jerzego Kosałki a także Grzegorza L. Piotrowskiego. W trakcie oglądania prac Kosałki udzieliło się zwiedzającym poczucie humoru artysty i jego ironiczna postawa w stosunku do historii i przywar Polaków.

Podczas warsztatu pierwszym zadaniem było wymyślenie przez dwie grupy uczestniczek pozytywnych i negatywnych cech Polaków. Następnie każda z grup przedstawiła wybraną cechę w formie stop-klatki. Uczestniczki miały do dyspozycji różnego rodzaju przedmioty, które dzięki swojej pomysłowości zamieniły w znaczące rekwizyty.

SZTUKowanie 9.- Zarzycka, Dzierż

W maju na SZTUKowaniu spotkaliśmy się z dwoma grupami dzieci. Zwiedziliśmy wystawy "Wobec performance" Ewy Zarzyckiej i "Energia koloru" Edyty Dzierż. Zainspirowani ich twórczością przygotowaliśmy warsztat plastyczny, który dzieci rozpoczęły od wylosowania jednego Ważnego Słowa. Wykorzystując różne techniki malarskie (tempera, pastel) oraz kolorowy grys dzieci wykonały prace przedstawiające w kontrastowy sposób pierwszą literę wylosowanego słowa.

SZTUKowanie 7.- Łakomy, Muller, Szot

Podczas kolejnych warsztatów 4 marca 2011 r. wraz z grupą młodzieży obejrzeliśmy wystawy w Galerii Sztuki Najnowszej - Piotra Łakomego "Temporary hood" oraz w Galerii BWA - Wojciecha Müllera i Zbigniewa Szota - "Prace 2011/Droga".
miejsce | dzielnica | osiedle | sztuka ulicy | sąsiedztwo | przedmioty codziennego użytku - to hasła / inspiracje warszatu plastycznego.

SZTUKowanie 12.- Myjak, Wróbel-Kulik

We wrześniu i październiku spotkaliśmy się z trzema grupami w ramach SZTUKowania. Z każdą grupą obejrzeliśmy dwie wystawy: podążyliśmy śladami na mapach Brygidy Wróbel-Kulik ("My little paradise" w GSN) i zastanawialiśmy się, jak przedstawiony jest człowiek w rzeźbach Adama Myjaka (GBWA). Za motyw przewodni warsztatu plastycznego posłużyła nam mapa. Wywołaliśmy z naszej pamięci miłe wspomnienie, które wydarzyło się w konkretnym miejscu.

SZTUKowanie 10.- Pleszyński

W czerwcu spotkaliśmy się na SZTUKowaniu z 35-osobową grupą dorosłych, którzy biorą udział w zajęciach integracyjnych. Rozpoczęliśmy od oprowadzania po wystawie Grzegorza Pleszyńskiego "Znaki ostrzegawcze". Żywe reakcje uczestników warsztatów po raz kolejny uświadomiły nam, że artysta trafnie diagnozuje społeczne podziały. Znaki, które są częścią wystawy, to zbiór haseł, m.in.: Bóg, Polacy, Niemcy, Żydzi, Muzułmanie, Honor, Ojczyzna, Wolność, Sprawiedliwość.

SZTUKowanie 8.- Nowocześni z Koszalina, Borda

6 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia. Uczestnicy obejrzeli wystawy w Galerii Sztuki Najnowszej ("Niepoprawna sztuka peryferii. Nowocześni z Koszalina!?") i w Galerii BWA (Remigiusz Borda "Malarstwo, rysunek"). Następnie krótkim ćwiczeniem na wyobraźnię (pokazać przedmiot używając własnego ciała) rozpoczęliśmy warsztat inspirowany głównym motywem malarstwa Remigiusza Bordy - ożywionym przedmiotem codziennym. Każde dziecko wybrało ze swojego otoczenia przedmiot dla niego ważny, bliski.

SZTUKowanie 6.- Domański, Jasiński

3 lutego odbyły się kolejne warsztaty w ramach SZTUKowania. Tematem przewodnim były surowce wtórne zarówno materiałów (wystawa Tomasza Domańskiego) jak i myśli człowieka (wystawa Bogusława Jasińskiego). W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież ze śwtelicy środowiskowej Caritas "Barka" z ul. Żeromskiego 22.
 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak w twórczy sposób można wykorzystać torby foliowe - odpady, które trudno się rozkładają