MENU

Edukacja

SZTUKowanie 7.- Łakomy, Muller, Szot

Szablon z miejsca
Podczas kolejnych warsztatów 4 marca 2011 r. wraz z grupą młodzieży obejrzeliśmy wystawy w Galerii Sztuki Najnowszej - Piotra Łakomego "Temporary hood" oraz w Galerii BWA - Wojciecha Müllera i Zbigniewa Szota - "Prace 2011/Droga".

miejsce | dzielnica | osiedle | sztuka ulicy | sąsiedztwo | przedmioty codziennego użytku
- to hasła / inspiracje warszatu plastycznego. Zaczęliśmy od ćwiczenia, gdzie zadaniem było zmienić oczywistą funkcję krzesła za pomocą sznurka. Następnie każdy zastanawiał się nad charakterystycznym przedmiotem, obiektem, który określa miejsce, w którym mieszka. Na podstawie rysunków uczestnicy wykonali szablony wybranego obiektu. Na wielkoformatowym papierze powstały kolorowe znaki graficzne, swoista mapa miejsc, w których mieszkają autorzy.
W warsztatach uczestniczyli harcerze z ZHR.

wróć