MENU

Edukacja

SZTUKowanie 10.- Pleszyński

W czerwcu spotkaliśmy się na SZTUKowaniu z 35-osobową grupą dorosłych, którzy biorą udział w zajęciach integracyjnych. Rozpoczęliśmy od oprowadzania po wystawie Grzegorza Pleszyńskiego "Znaki ostrzegawcze". Żywe reakcje uczestników warsztatów po raz kolejny uświadomiły nam, że artysta trafnie diagnozuje społeczne podziały. Znaki, które są częścią wystawy, to zbiór haseł, m.in.: Bóg, Polacy, Niemcy, Żydzi, Muzułmanie, Honor, Ojczyzna, Wolność, Sprawiedliwość. Hasła umieszczone w kontekście znaków drogowych stają się niepokojącym drogowskazem, jednocześnie uświadamiają nam, że ciągle myślimy kategoriami i schematami, które każą nam dzielić ludzi ze względu na pochodzenie, religię, kolor skóry.
Uczestniczy warsztatu mieli wybrać jedno hasło i przemyśleć jego znaczenie. Przedyskutowali swoje nastawienie, refleksje i wyobrażenia w miejszych grupach. Następnie wykonali prace plastyczne w formie prostych znaków z kartonowych figur uzupełnionych stemplem.


wróć