MENU

Wystawy

Galeria BWA

Galeria BWA działała w latach 1980-2017: od 1980 do 1994 roku jako instytucja sztuki finansowana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, później w latach 1994 – 2002 jako samorządowa instytucja kultury Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a w latach 2002-2017 jako galeria w strukturze Miejskiego Ośrodka Sztuki. W latach 1980-2006 galerią kierował Jerzy Gąsiorek – organizator wydarzeń o charakterze ogólnopolskim, m.in. Plenerów Tkackich „ART – Stilon” i 11 edycji Biennale Sztuki Sakralnej oraz twórca kolekcji prac Władysława Hasiora. Od 2006 roku kuratorem Galerii BWA był Gustaw Nawrocki, a od 2015 roku prowadził ją wraz ze Zbigniewem Sejwą. Od roku 2018 zaprzestano używania nazwy BWA, a program wokół sztuk wizualnych nadal działa w ramach Miejskiego Ośrodka Sztuki.  

Na przestrzeni lat w BWA wystawiali m.in.: Magdalena Abakanowicz, Władysław Hasior, Józef Łukomski, Edward Dwurnik, Alfons Karny, Bronisław Chromy, Tadeusz Kulisiewicz, Zdzisław Beksiński, Gustaw Zemła, Józef Szajna, Władysław Jackiewicz, Marian Czapla, Stanisław Kulon, Andrzej Fogtt, Kurt Fleckenstein i wielu innych wybitnych twórców z Polski i zza granicy.

Galeria BWA zgromadziła 31 prac Władysława Hasiora (asamblaże i sztandary), a także prace innych twórców, m.in.: Edwarda Dwurnika, Józefa Łukomskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Michała Gąsienicy-Szostaka, Jolanty Owidzkiej, Romany Szymańskiej-Plęskowskiej, Stefana Popławskiego, Wojciecha Sadleya, Andrzeja Gordona i Wiesława Strebejki.