MENU

Edukacja

VII Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VII Gimnazjalne Spotkania Filmowe, Gorzów Wlkp. 2017 r.

 

Organizatorzy Konkursu:
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. / Kino 60 krzeseł, DKF Megaron,
Gimnazjum nr 3 w Gorzowie Wlkp.

 

Współorganizator:
Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 

 

Temat Konkursu:
1. Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego. Temat tegorocznej edycji: impresje na temat słów św. Brata Alberta: "ten jest dobry, kto chce być dobry" w związku z Rokiem Brata Alberta obchodzonym w 2017 r i trzydziestoleciem działalności Koła Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zajmującego się pomocą osobom bezdomnym.

 

Nagrody:
1. Laureaci (I, II, III miejsce) otrzymają statuetkę oraz nagrody rzeczowe (do podziału na wszystkich członków w przypadku grupy). Fundatorem statuetek jest Zespół Szkół nr 3, nagród rzeczowych Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.
2. Nagrodę Specjalną o równowartości 500 zł przyzna Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

 

Terminy:

1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy wypełnić dołączoną do Regulaminu Kartę zgłoszenia i przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście w terminie do 22 lutego 2017 r. na adres MOS, ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp. lub mailowo na adres: bartnicka@mosart.pl
2. Prace konkursowe należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do:
MOS w Gorzowie Wlkp., ul. Pomorska 73 z dopiskiem „GSF” – do 23 marca  2017 r.
3. Finał Konkursu odbędzie się: 4 kwietnia 2017 r.

 

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia
 


Logo GSF

wróć