MENU

WYDARZENIA

WARSZTATY ARTYSTYCZNE KARUZELA 2023/2024

Warsztaty KARUZELA są formą edukacji artystycznej realizowanej poza systemem szkolnym w miejscu programowo zajmującym się upowszechnianiem sztuki. Założeniem warsztatów jest wchodzenie dzieci w bezpośrednie relacje ze sztuką, przez co stają się jej współtwórcami i świadomymi odbiorcami. Prowadzący zajęcia artyści i edukatorzy wspólnie z uczestnikami podejmują próby opisania sztuki jako działania w wielu kontekstach i dziedzinach. Integralną częścią programu warsztatów jest realizacja wspólnego projektu artystycznego w zespole, zdobywanie umiejętności planowania, współdziałania oraz prezentacji efektów własnej pracy.
Tegoroczna KARUZELA będzie się kręcić po raz 19-ty!

DATY 2023/2024:
2-4.10.2023
6-8.11.2023
4-6.12.2023
15-17.01.2024
26-28.02.2024
25-27.03.2024
15-17.04.2024
20-22.05.2024 (UWAGA!!! zmiana terminu ze względu na egzaminy ósmoklasistów)

UCZESTNICY:
KLASY I-III
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

UDZIAŁ:
8 SPOTKAŃ OD PAŹDZIERNIKA 2023 DO MAJA 2024
(RAZ W MIESIĄCU)

KOSZT:
15 ZŁ OD OSOBY ZA SPOTKANIE

ZGŁOSZENIA:
OD 11 WRZEŚNIA 2023
DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI
POD ADRESEM MAILOWYM KUCHARCZYK@MOSART.PL

ZAJĘCIA PROWADZĄ ARTYŚCI I EDUKATORZY 


wróć