MENU

Edukacja

SZTUKO(S)TWORY III 2016/2017

SZTUKO(S)TWORY – twórcze zabawy ze sztuką
III edycja – nowe warsztaty
(dzieci w wieku 4-5 lat)

Warsztaty wprowadzają najmłodszych odbiorców sztuki: cztero- i pięciolatków w ciekawy świat najprostszych środków wyrazu plastycznego tj. linii i kreski, barwy i plamy barwnej, przestrzeni, kompozycji, światła, bryły i faktury. Podstawą każdego spotkania jest zabawa – czynnik pobudzający swobodną aktywność twórczą, samodzielność i umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
Spotkania dają dzieciom przestrzeń do prac wielkoformatowych, projektów architektonicznych czy instalacji. Tworzą okazję do działań indywidualnych, jak i zespołowych oraz wypowiadania się na forum grupy rówieśniczej, w nowej, twórczej sytuacji.

Każdy warsztat będzie dla dzieci:
- najbardziej twórczą zabawą,
- najciekawszym spotkaniem ze sztuką,
- najlepszą okazją do wypowiedzenia się poprzez sztukę,
- najlepszym miejscem do rozwijania uzdolnień.

Prowadząca:
Agnieszka Kowalska-Kucharczyk – absolwentka gorzowskiego Liceum Plastycznego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej, specjalność: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Zajmuje się malarstwem i edukacją artystyczną. Prowadzi warsztaty artystyczne z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami (m.in. BWA Zielona Góra, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp., Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny w Strychach). Brała udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów artystyczno-edukacyjnych „Co Nowego?” (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu).

Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu.
Cykl obejmuje 4 spotkania
(I cykl: październik – listopad 2016, styczeń – luty 2017
oraz II cykl: marzec – czerwiec 2017).
Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność za zajęcia wynosi 7 zł od osoby za pojedynczy warsztat.


UCZESTNICY:
grupy przedszkolne (dzieci w wieku 4-5 lat)

UCZESTNICTWO:
cykl I raz w miesiącu w okresie od października do listopada 2016 i od stycznia do lutego 2017
cykl II raz w miesiącu w okresie od marca do czerwca 2017

KOSZT:
7 zł od osoby za spotkanie


fotorelacja z warsztatów

fotorelacja z warsztatów

fotorelacja z warsztatów

fotorelacja z warsztatów

wróć