MENU

Edukacja

SZTUKO(S)TWORY II 2015 / 2016

SZTUKO(S)TWORY
II EDYCJA – NOWE WARSZTATY (DZIECI W WIEKU 4-5 LAT)


Warsztaty wprowadzają najmłodszych odbiorców sztuki: cztero- i pięciolatków w ciekawy świat najprostszych środków wyrazu plastycznego tj. linii i kreski, koloru, barwy i plamy barwnej, przestrzeni, kompozycji, światła, bryły i faktury. Podstawą każdego spotkania jest zabawa – czynnik pobudzający swobodną aktywność twórczą, samodzielność i umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych. Spotkania dają dzieciom przestrzeń do prac wielko-formatowych, projektów architektonicznych czy instalacji. Tworzą okazję do działań indywidualnych, jak i zespołowych oraz wypowiadania się na forum grupy rówieśniczej, w nowej, twórczej sytuacji.

Każdy warsztat będzie dla dzieci:
      najbardziej twórczą zabawą,
      najciekawszym spotkaniem ze sztuką,
      najlepszą okazją do wypowiedzenia się poprzez sztukę,
      najlepszym miejscem do rozwijania uzdolnień.

PROWADZĄCA:
Agnieszka Kowalska-Kucharczyk – absolwentka gorzowskiego Liceum Plastycznego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej, specjalność: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Zajmuje się malarstwem i edukacją artystyczną.
Prowadzi warsztaty artystyczne z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami (m.in. BWA Zielona Góra, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp., Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny w Strychach).
Brała udział w Ogólnopolskim przeglądzieprojektów artystyczno-edukacyjnych „Co Nowego?” (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu).

Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu.
Cykl obejmuje 4 spotkania (I cykl: październik – listopad 2016,
styczeń – luty 2017 oraz II cykl: marzec – czerwiec 2017).
Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność za zajęcia wynosi 7 zł od osoby za pojedynczy warsztat.


DZIAŁ WYSTAW
I EDUKACJI
tel. 95 733 25 67
(koordynator Agnieszka Kowalska-Kucharczyk)

 

Poprzednia edycja:

http://www.mosart.pl/page3664

http://www.mosart.pl/page3651

http://www.mosart.pl/page3607

http://www.mosart.pl/page3570

 


wróć