MENU

Edukacja

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
Gorzów Wlkp. 2016 r.

 

Organizatorzy Konkursu:
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. / Kino 60 krzeseł, DKF Megaron,
Gimnazjum nr 3 w Gorzowie Wlkp.

 

Współorganizator:
Okręgowa Rada Łowiecka w Gorzowie Wlkp.

 

Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego. Temat tegorocznej edycji:Las mi powiedział...”.

 

Nagrody:

1. Laureaci (I, II, III miejsce) otrzymają statuetkę oraz nagrody rzeczowe (do podziału na wszystkich członków w przypadku grupy). Fundatorem statuetek jest Zespół Szkół nr 3, nagród rzeczowych Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

2. Nagrodę Specjalną o równowartości 600 zł ufundowaną z okazji 130. rocznicy urodzin Włodzimierza Korsaka przyzna Współorganizator: Okręgowa Rada Łowiecka w Gorzowie Wlkp.

 

Terminy:

1. Aby zgłosić swój udział w  Konkursie należy wypełnić dołączoną do Regulaminu Kartę zgłoszenia i przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście w terminie do 10 czerwca 2016 r. na adres MOS, ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp. lub mailowo na adres: bartnicka@mosart.pl

2. Prace konkursowe należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do: MOS w Gorzowie Wlkp., ul. Pomorska 73 z dopiskiem „GSF” - do 26 września 2016 r.

3. Finał Konkursu odbędzie się: pomiędzy 6 a 14 października 2016 r. (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie).

 

Do pobrania:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA


logo Gimnazjalnych Spotkań Filmowych

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

VI Gimnazjalne Spotkania Filmowe

wróć