MENU

Edukacja

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - VI spotkanie

Szóste warsztaty odbyły się 10, 11 i 12 marca 2010 r. Ich głównym tematem była sztuka zaangażowana i eko-art.

SZTUKA ZAANGAŻOWANA


Wg Maxa Horkheimera różnica między artystą krytycznym (zaangażowanym), a tradycyjnym polega na zmianie podejścia twórcy do badania rzeczywistości. Artysta tradycyjny jest obserwatorem, krytykiem rzeczywistości. Artysta zaangażowany czuje się jednym z elementów tej rzeczywistości i jest często motorem jej zmian. Ta postawa wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za społeczeństwo i poszczególnych jego członków. W dobie kultury masowej jest ono szczególnie narażone na różne formy represji ze strony dominującego systemu. Produkując zarówno potrzeby jak i towary i usługi je zaspakajające system indoktrynuje jednostkę. Kształtuje postawy, nawyki myślenia i odczuwania. Sztuka zaangażowana, krytyczna mówi stop zinstrumentalizowanemu sposobowi życia. Obnaża społeczno-kulturowe tabu, ale także uwrażliwia na problemy ekologiczne.
Przedstawiciele:
Akcjoniści Wiedeńscy- Herman Nitsch, Otto Muhl, Gunter Brus
Francuski Kolektyw Sztuki Socjologicznej, Joseph Beyus, Hans Haacke
Polska sztuka zaangażowana: Wodiczko, Kozyra, Żmijewski, Kwiek-Kulik, Klaman, Libera, Althamer.
Warsztaty:

 

I Etap warsztatów:
Rozmowa z dziećmi o niebezpieczeństwie zalewających nas odpadów, o sposobach recyclingu, twórczego przetwarzania śmieci. Bajka o strasznym potworze zagrażającym naszej planecie (śmieci). Sposobem pokonanie potwora jest oswojenie go poprzez dokarmianie plastikowymi butelkami.
II Etap:
Wspólna budowa wyobrażonego potwora, który jednocześnie jest kontenerem do zbioru plastikowych butelek.
"Potwory" zostaną postawione w szkołach, gdzie przez tydzień będzie można dokarmiać je plastikowymi butelkami.
III Etap:
Po tygodniu firma utylizująca odpady zabije strasznego "smoka" przerabiając go na plastikową papkę.Następne warsztaty odbędą się 14, 15 i 16 kwietnia 2010 r.

 wróć