MENU

Edukacja

Filmowa lekcja 2016/2017

Filmowa lekcja (klasy I-III, IV-VI, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, dorośli)

 

Sztuka filmowa podejmuje wiele tematów i może stanowić punkt wyjścia do ciekawych dyskusji i warsztatów. Kreatywnie wykorzystana wspomaga merytorycznie nauczycieli w realizowaniu wybranych zagadnień edukacji medialnej, globalnej a także pracy wychowawczej. Cykl realizuje i wzbogaca treści podstawy programowej z wielu przedmiotów: języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii i społeczeństwa, języków obcych, plastyki i muzyki, wychowania do życia w rodzinie, religii czy etyki.

Spotkania pozwalają zarówno na wybór spośród określonych zagadnień, jak i na samodzielne ustalenie tematyki zajęć zgodnie z zapotrzebowaniem pedagogów oraz zainteresowaniami uczestników. Mogą składać się z projekcji filmowej z wprowadzeniem lub filmu + warsztatu.

Przykładowe zagadnienia:

dla najmłodszych:

- podstawowe terminy z zakresu sztuki filmowej, początki kina,
- proste ćwiczenia dla zobrazowania składowych filmu: obrazu, dźwięku i ruchu,
- jak zacząć przygodę z filmem,
- świat wykreowany, czyli rodzaje animacji,

 

dla starszych:

- odczytywanie sztuki filmowej, podstawy analizy filmu, nauka dyskusji,
- problem adaptacji filmowej,
- film jako tekst kultury, film a inne sztuki,
- polskie i światowe kino autorskie,
- filmowe sytuacje i postawy bohaterów a codzienne życie,
- historia w filmie.

 

Nowością w programie są zagadnienia globalizacji i edukacji globalnej realizowane w oparciu o wybrane pozycje filmowe.

W ramach Filmowej lekcji proponujemy również pokazy filmów: „Moje Miasto, czyli jak kobiety Gorzów budowały” Małgorzaty Wrześniak oraz „Gorzów w różowych okularach” Dominiki Muniak. Po projekcji możemy zorganizować spotkanie z reżyserkami.

Nie zabraknie wskazówek dla pedagogów, którzy na co dzień chcą wzbogacić swoje lekcje wykorzystując wybrane filmy czy zagadnienia.

 

Spotkania skierowane są do grup zorganizowanych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnictwo w nich może być jednorazowe lub cykliczne. Wśród prowadzących znajdą się fachowcy z wielu dziedzin, zależnie od wybranego tematu czy zagadnienia.

Terminy, ilość spotkań oraz zakres materiału jest ustalany z osobą zgłaszającą. Koszt udziału uzależniony jest od tytułu filmu oraz rodzaju warsztatu.

 

Cykl uzyskał Certyfikat Filmoteki Narodowej potwierdzający, że podejmowane zagadnienia zgodne są z celami i treściami kształcenia (edukacji i wychowania) zawartymi w aktualnie obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego, obowiązującej w polskich szkołach.


wróć