MENU

Edukacja

Młodzieżowa Akademia Filmu 2016/2017

„Kinematografie świata” (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

 

W tym roku zabierzemy uczestników w podróż po filmowej mapie świata. Odwiedzimy państwa znane i mniej znane, zrobimy przystanek w miejscach, które słyną z filmowej produkcji oraz takich, które będą dla widza ciekawostką. Porównamy style narodowych kinematografii, spróbujemy odnaleźć ich cechy wspólne oraz to, co wyróżnia je na tle pozostałych. Sprawdzimy również jakie tematy stanowią inspiracje dla ich przedstawicieli.

Zajęcia uczą dyskutowania o filmie oraz rozpatrywania go jako medium i tekst kultury, wspomagają młodzież w świadomym obcowaniu z dziełem filmowym a także realizują zagadnienia związane z podstawą programową z języka polskiego oraz wiedzy o kulturze.

 

Dzięki udziałowi w cyklu uczeń m.in.:

  • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;
  • określa problematykę utworu oraz charakteryzuje świat przedstawiony,
  • wskazuje filmowe środki wyrazu i ich funkcje,
  • zwraca uwagę na konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne),
  • dostrzega treści symboliczne, wartości uniwersalne oraz elementy znaczące dla odczytania sensu utworu,
  • tworzy wypowiedź posługując się filmową terminologią.

 

Zajęcia prowadzi Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, a także scenariopisarstwa i produkcji filmowo-telewizyjnej WSRTiF, prezes DKF Megaron, dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Frapujących, koordynatorka Gimnazjalnych Spotkań Filmowych oraz Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą”. Prowadzi zajęcia z teorii i historii filmu oraz warsztaty medialne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i dyrektorów szkół (współpraca z WOM i Biblioteką Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp.).

 

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 6 zł od osoby.

Zajęcia trwają od października br. do maja 2017 r.

 

Cykl uzyskał Certyfikat Filmoteki Narodowej potwierdzający, że podejmowane zagadnienia zgodne są z celami i treściami kształcenia (edukacji i wychowania) zawartymi w aktualnie obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego, obowiązującej w polskich szkołach.

 


wróć