MENU

Edukacja

SZTUKO(S)TWORY IV 2021/2022

Warsztaty wprowadzają najmłodszych odbiorców sztuki w ciekawy świat najprostszych środków wyrazu plastycznego tj. linii i kreski, koloru, barwy i plamy barwnej, przestrzeni, kompozycji, światła, bryły i faktury. Podstawą każdego spotkania jest zabawa – czynnik pobudzający swobodną aktywność twórczą, samodzielność i umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych. Spotkania dają dzieciom przestrzeń do prac wielkoformatowych, projektów architektonicznych czy instalacji. Tworzą okazję do działań indywidualnych, jak i zespołowych oraz wypowiadania się na forum grupy rówieśniczej, w nowej, twórczej sytuacji.

Warsztaty wspierają edukację przedszkolną w zakresie:
- eksperymentowania farbą i narzędziami rysunkowymi,
- tworzenia prostych i złożonych znaków, nadawania im znaczenia,
- opowiadania o wykreślonych, narysowanych kształtach,
- rozwijania samodzielności, umiejętności społecznych.

Warsztaty prowadzi:
Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

UCZESTNICY:
PRZEDSZKOLA

UDZIAŁ:
2 CYKLE DO WYBORU (I. PAŹDZIERNIK/LISTOPAD/STYCZEŃ LUTY LUB 
II. MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ/CZERWIEC)

TERMINY:
1) październik: 6.10.2021 
2) listopad: 3.11.2021
3) styczeń: 5.01.2022
4) luty: 3.02.2022

KOSZT:
12 ZŁ OD OSOBY ZA SPOTKANIE

DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI
TEL. 95 782 25 67


plakat SZTUKO(S)TWORY

wróć