MENU

Edukacja

Między słowami 2016/2017

Między słowami – warsztaty świadomej komunikacji (klasy IV-VI, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, dorośli)

 

Znajomości zasad komunikacji jest cenną umiejętnością zarówno w rodzinie, szkole, grupie towarzyskiej czy biznesie. Od niej zależą właściwe relacje, skuteczność działania oraz wpływ jaki wywieramy na innych. Różnorodność dzisiejszych mediów pociąga za sobą bogactwo znaczeń i informacji, a przez to potrzebę zrozumienia, że nie tylko słowa wyrażają. Również symbole, gesty, postawa ciała, mimika czy ubiór są nośnikami określonych komunikatów.
Warsztaty wprowadzają w zagadnienia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przybliżają podstawy procesu komunikacji, kształtują kompetencje medialne, uczą świadomego poruszania się w społeczeństwie informacyjnym oraz budowania wizerunku w określonych sytuacjach społecznych.

 

Podczas spotkań uczestnicy podejmują próby krótkich komunikatów a także ich właściwej prezentacji na forum oraz przed kamerą. Zajęcia prowadzone są w oparciu o analizę przykładów ze świata mass mediów, ćwiczenia praktyczne oraz gry psycho-edukacyjne.

Warsztaty prowadzi Iwona Bartnicka (na życzenie uczestników istnieje możliwość ustalenia dodatkowych zajęć z zaproszonymi gośćmi poświęconych dykcji i emisji głosu, improwizacji kontaktowej czy technikom aktorskim).

 

Spotkania skierowane są do uczniów klas IV-VI, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych a także zorganizowanych grup dorosłych. Ilość i terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobą zgłaszającą. Poziom zajęć jest każdorazowo dostosowywany do wieku uczestników.

Koszt udziału: 5 zł od osoby.

 

Cykl uzyskał Certyfikat Filmoteki Narodowej potwierdzający, że podejmowane zagadnienia zgodne są z celami i treściami kształcenia (edukacji i wychowania) zawartymi w aktualnie obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego, obowiązującej w polskich szkołach.


wróć