MENU

Edukacja

Laboratorium Sztuki

Laboratorium Sztuki to cykl wykładów skierowanych do wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej na temat zagadnień współczesnej praktyki artystycznej. Celem podstawowym wykładów jest przybliżenie głównych nurtów i tendencji w sztuce XX wieku, które miały wpływ na szybkie ewoluowanie sztuki w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX i na początku XXI wieku. Podczas spotkań omówiane są kierunki i aktualne tendencje zmieniających się koncepcji artystycznych w Polsce i na świecie. Zaproszeni wykładowcy to teoretycy sztuki, artyści i krytycy, którzy w sposób kompetentny przedstawią obszary sztuki współczesnej w oparciu o szerszy kontekst historyczny i teoretyczny oraz materiał ilustracyjny. Zależy nam na przystępnej formie, która dotrze do szerokiego grona odbiorców, przybliżając im niełatwy i często hermetyczny świat sztuki współczesnej.

W 2009 roku w ramach projektu odbył się cykl warsztatów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


wróć