MENU

WYDARZENIA

                      

SZTUKO(S)TWORY V 2022/2023

Warsztaty wprowadzają najmłodszych odbiorców sztuki w ciekawy świat najprostszych środków wyrazu plastycznego tj. linii i kreski, koloru, barwy i plamy barwnej, przestrzeni, kompozycji, światła, bryły i faktury. Podstawą każdego spotkania jest zabawa – czynnik pobudzający swobodną aktywność twórczą, samodzielność i umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych. Spotkania dają dzieciom przestrzeń do prac wielkoformatowych, projektów architektonicznych czy instalacji. Tworzą okazję do działań indywidualnych, jak i zespołowych oraz wypowiadania się na forum grupy rówieśniczej, w nowej, twórczej sytuacji.

Warsztaty wspierają edukację przedszkolną w zakresie:
- eksperymentowania farbą i narzędziami rysunkowymi,
- tworzenia prostych i złożonych znaków, nadawania im znaczenia,
- opowiadania o wykreślonych, narysowanych kształtach,
- rozwijania samodzielności, umiejętności społecznych.

Warsztaty prowadzi:
Agnieszka Kowalska-Kucharczyk - absolwentka gorzowskiego Liceum Plastycznego oraz UZ, specjalność: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jest autorką i prowadzącą kilku autorskich cyklów warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży w MOS. Prowadziła warsztaty m.in. w BWA ZG, MDK, MCK w Gorzowie Wlkp., Ośrodku Rehabilitacyjno- Readaptacyjnym w Strychach. Brała udział w „Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów artystyczno-edukacyjnych Co Nowego?” (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu). Była beneficjentką I edycji programu Kultura Tędy (Bardzo Młoda Kultura) w woj. lubuskim

Terminy I cykl 2022/2023:
1) październik: 3-5.10.2022 
2) listopad: 7-9.11.2022
3) styczeń: 2-4.01.2023
4) luty: 13-15.02.2023

 

UCZESTNICY:
PRZEDSZKOLA

UDZIAŁ:
2 CYKLE DO WYBORU (I. PAŹDZIERNIK/LISTOPAD/STYCZEŃ LUTY LUB 
II. MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ/CZERWIEC)

KOSZT:
13 ZŁ OD OSOBY ZA SPOTKANIE

ZGŁOSZENIA:
DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI


wróć