MENU

Wystawy

Robimy to, aby polepszyć jakość twojego życia

Otwarcie: 18.10.2018, 18:00
Wystawa czynna do 2.12.2018

Piotr Bruch, Teresa Otulak, Rafał Żarski
wizualizacja 3D: Grażyna Olszewska, Rafał Pietrowicz

kuratorka: Aurelia Nowak

Robimy to, aby polepszyć jakość twojego życia to wspólna realizacja Piotra Brucha, Teresy Otulak i Rafała Żarskiego dedykowana Miejskiemu Ośrodkowi Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. W jej ramach artyści poruszają, z różnych perspektyw, zagadnienia związane z rewitalizacją, renowacją, modernizacją, restauracją, rewaloryzacją czy restrukturyzacją zarówno przestrzeni miejskiej, jak i społecznej. Podejmują kwestie związane z budownictwem, planowaniem przestrzennym, ekonomią i niejednokrotnie kontrowersyjną polityką społeczną – prowadzącymi często do gentryfikacji.

    Opracowywanie strategii rewitalizacji danego obszaru i planowanie przestrzenne oparte są na licznych analizach, algorytmach i wizualizacjach. Rewitalizacja rządzi się też bardzo konkretnym językiem i dobrze już rozpoznanymi procesami. Jest wielowarstwowa, sprzęga interesy wielu podmiotów, wciąga w swoje tryby niemalże wszystkich mieszkańców miasta, czy tego chcą, czy nie. Trudno pozostać wobec niej neutralnym.

    Mogłoby się wydawać, że Gorzów Wielkopolski nie jest zagrożony dziką rewitalizacją w tak radykalnym stopniu jak pobliski Poznań, Szczecin, nie wspominając już o Berlinie. Jednak w ostatnich latach przeprowadzano już konsultacje społeczne, na bazie których opracowano diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji GORZÓW 2025+.

 

Partner na budowie:


fot. Teresa Otulak

fot. Teresa Otulak

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Teresa Otulak

fot. Teresa Otulak

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Teresa Otulak

fot. Teresa Otulak

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

fot. Rafał Żarski

wróć