MENU

Wystawy

CO POZOSTAŁO

Azem Deliu
Piotr Łakomy
Magdalena Łazarczyk
Dominika Olszowy
Mateusz Rosiński
Rafał Wilk

Otwarcie: 14.09. godzina 18:00
Wystawa czynna do 21.10.2018

Kurator: Marta Gendera
Oprawa graficzna / Grafikdesign: Ania Witkowska
tłumaczenie / Übersetzung: Ryszard Górecki

Punktem wyjścia do wystawy jest pytanie o zawodność pamięci zainspirowane twórczością urodzonej w Landsbergu pisarki Christy Wolf. Autorka zastanawia się nad powtarzalnością historii, skutecznością wspomnień, a także zniekształceniami, którym ulega pamięć pod wpływem indywidualnych i zbiorowych narracji. W książce „Wzorce dzieciństwa” Wolf pisze między innymi o fatalnej skłonności historii do powtórzeń, której trzeba stawiać czoła, odnosząc trudną historię do współczesności oraz zwraca uwagę na pułapki w procesie opisywania czy przypominania historii. Poruszone przez niemiecką pisarkę zagadnienia wydają się być nadal bardzo aktualne.

Artyści młodego pokolenia biorący udział w wystawie odnoszą się do tematu za pomocą własnych narzędzi i z perspektywy indywidualnych wspomnień. W wybranych pracach pojawiają się nostalgiczne wątki, sentymentalny powrót do czasów dzieciństwa, eksperymentowanie z materiałami, które rodzą wspomnienia. Na wystawie mamy do czynienia także z poszukiwaniem swoich korzeni, tożsamości artystycznej czy świadomym manipulowaniem obrazem.

Wystawa odbywa się w dwóch galeriach – Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst we Frankfurcie nad Odrą (2.09-4.11.2018) oraz w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. Ekspozycja frankfurcka składa się z gotowych prac i została uzupełniona o dwie prace z kolekcji BLmK autorstwa VALIE EXPORT oraz Olafa Nicolai, na wystawie gorzowskiej mamy do czynienia z realizacjami specjalnie przygotowanymi na wystawę.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach linii projektowej „Europa 1918-2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość”

 


Ausgangspunkt für diese Ausstellung ist die Frage nach der Verlässlichkeit der Erinnerung inspiriert vom Werk der in Landsberg geborenen Schriftstellerin Christa Wolf. Die Autorin untersucht die Wiederholung von Geschichte, die Wirksamkeit von Erinnerungen und deren Deformationen im individuellen und gemeinschaftlichen Gedächtnis. In ihrem Buch „Kindheitsmuster“ schreibt sie unter anderem über den „fatalen Hang der Geschichte zu Wiederholungen, gegen die man Widerstand leisten muss“, und über die zeitgeschichtliche Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Die von der deutschen Autorin geschilderten Aspekte scheinen heute weiter aktuell zu sein.

Die teilnehmende junge Künstlergeneration geht mit dem Thema unter der Perspektive von individuellen Erfahrungen und eigenen Mitteln um. In den ausgewählten Arbeiten tauchen nostalgische Akzente, sentimentale Rückbesinnung auf die Kindheit und Experimente mit Erinnerung stimulierenden Materialien auf. Bei der Ausstellung finden wir auch die Suche nach Wurzeln der künstlerischen Identität und bewusste Bildmanipulationen.

Die Ausstellung findet an zwei Orten statt – im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst (BLkM) in Frankfurt Oder (02.09. – 04.11.2018) und in MOS Art Center in Gorzów Wielkopolski (14.09. – 21.10.2018).
Die Frankfurter Ausstellung besteht aus fertigen Arbeiten und ist um zwei Arbeiten aus der Sammlung des BLmK von VALIE EXPORT und Olaf Nicolai ergänzt. Beim Gorzower Teil der Ausstellung finden wir Arbeiten speziell für diesen Ort realisiert.

Realisiert wurde die Ausstellung mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland (Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit) im Rahmen der Projektlinie “Europa 1918-2018: Erinnerung(en) bewahren, Zukunft gestalten”.


"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

"Co pozostało" - wernisaż

wróć