MENU

WYDARZENIA

WAKACJOIMAGINACJE 2024

Zapraszamy na wakacyjne warsztaty!

1) 9-12.07.2024 (wt.-pt.) godz. 10:00-13:00 dla dzieci w wieku 10-12 lat
Wizualne Narracje: podróż przez sztukę i słowo" z Katarzyną Grabias-Banaszewską.
To cykl czterech spotkań, wyjątkowa okazja, aby wyrazić siebie i odkryć wewnętrznego artystę, praca z opowieścią, praca różnymi technikami plastycznymi (grafika, kolaż, rysunek, techniki mieszane, fotografia), czas budowania relacji i nabywania umiejętności pracy w grupie. Warsztaty będą miały interdyscyplinarny charakter, łącząc działania z zakresu sztuk wizualnych i pisania kreatywnego.

  

Katarzyna Grabias-Banaszewska - nauczycielka, malarka, ilustratorka i rękodzielniczka. Absolwentka Instytutu Sztuk Wizualnych oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Zawodowo związana z Uniwersytetem Zielonogórskim, gdzie uczy pisania kreatywnego i Liceum Ogólnokształcącym Salomon, gdzie pełni funkcję wicedyrektor. Współpracuje z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, gdzie prowadzi warsztaty i szkolenia metodyczne. Pasjonuje ją twórczość jako proces, do którego zdolny jest każdy człowiek. Lubi pracować z dziećmi i młodzieżą, bo “od nich uczy się najwięcej”. 

2) 16-19.07.2024 (wt.-pt.) godz. 10:00-13:00 dla dzieci w wieku 7-9 lat
„Food tracki” z Przemysławem Szydłowskim.
Warsztaty pełne kreatywności i plastycznej zabawy. Stworzymy makietę miasta projektując jego dzielnice. Wykorzystamy zasadę 15 minut, czyli najważniejsze obiekty w zasięgu spaceru, aby oszczędzić czas i zasoby naturalne. Nasze dzielnice zbudujemy z różnych materiałów, ale złączone razem stworzą całość. Wśród nich będzie również specjalny parking dla food tracków. Każdy uczestnik warsztatów zrobi własny wóz, wymyśli asortyment i zaprojektuje logo. Na zakończenie zrobimy zlot wszystkich food tracków.

Przemysław Szydłowski
Absolwent Malarstwa oraz Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, edukacją artystyczną, grafiką. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 STO im. prof. A. Wodziczki w Poznaniu. Współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami, prowadząc warsztaty artystyczne, uczestnicząc w międzynarodowych projektach wymiany młodzieży. 

Warsztaty w ramach WAKACJOIMAGINACJI są bezpłatne
Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy od 10.06.2024 pod adresem mailowym: kucharczyk@mosart.pl (proszę podać daty warsztatów, imię i nazwisko dziecka i numer telefonu rodzica).


plakat

wróć