MENU

Wystawy

NATURA RZECZY - V Forum Malarstwa Polskiego

Natura rzeczy przejawia się w ich istnieniu. Rzeczy po prostu są. Przynależą do człowieka, zaspokajają jego potrzeby, a także dają mu poczucie bezpieczeństwa. Świat bez rzeczy nie mógłby istnieć, ich obecność i użyteczność jest miarą ich wartości, a także wartości człowieka. Rzeczy mogą być narzędziem, bronią, dekoracją, źródłem dochodu. Wymyślone przez człowieka dla człowieka, określają osobowość, celowość działania, wyrażają to, czego często nie przekazujemy w słowach. Rzeczy mają siłę, ukrytą i potężną, niemal niedostrzegalną, wywierają na nas wpływ każdego dnia, w każdej chwili.

A jak wyraża się ich natura w malarstwie, u konkretnych artystów? Czy inspiruje ich twórczość? Kontakt twórcy z otaczającym go światem na przestrzeni dziejów się zmieniał, jaki jest teraz? Lepiej tworzyć czy odtwarzać? Zniekształcać czy pozostać wiernym oryginałowi?

Obrazy uczestników Forum stały się miejscem spotkań twórców z własnym wnętrzem oraz drogą prowadzącą ku drugiemu człowiekowi i jego istotą.

Czasem zaskakujące, kiedy indziej skłaniające do refleksji - wielowymiarowe i subiektywne. Bo taka jest przecież natura rzeczy...

Informacja o Forum Malarstwa Polskiego
 

Forum Malarstwa Polskiego to cykliczna impreza artystyczna, na którą składają się spotkania, twórców artystów malarzy, krytyków i teoretyków sztuki, sesje naukowe, wykłady, sympozja i wystawy.
Do każdej edycji zapraszana jest grupa artystów malarzy i teoretyków sztuki, tworzących trzon artystyczny i naukowy, który prowadzi rozważania na tematy zawarte w haśle Forum.
Powstałe materiały publikowane są w Zeszytach Forum, które stanowią jednocześnie katalog do wystaw prezentowanych w wielu galeriach i muzeach w Polsce.
W obecnej edycji spotkanie pod hasłem „Natura Rzeczy” odbyło się w Bieszczadach w Orelcu, a sesja naukowa w Rzeszowie (3-14 wrzesień 2006). W marcu 2007 roku rozpoczął się cykl 21 wystaw V edycji Forum NATURA RZECZY: kolejno w Rzeszowie, Krośnie, Gorlicach, Mielcu, Kielcach, Olkuszu, Miechowie, Krakowie, Katowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Częstochowie, Toruniu, Włocławku, Łodzi, Kaliszu, Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Lubinie, Legnicy, Wałbrzychu i Płocku. Wystawom towarzyszy wydawany podobnie jak w poprzednich edycjach zeszyt (nr 6). Zeszyt zawiera teksty pisane przez artystów i teoretyków sztuki oraz innych dziedzin i nauk oraz fragmenty wykładów z sesji realizowanych.
Początki Forum Malarstwa Polskiego sięgają 2001 roku. Impreza ta bardzo szybko zyskała wysoką rangę w świecie artystycznym. Dzisiaj bez wątpienia można powiedzieć, że jest to największa i najważniejsza, niezależna impreza artystyczna tego typu w Polsce.
Zawdzięcza to przede wszystkim artystom i teoretykom goszczącym na Forum, należącym do najwybitniejszych w Polsce. Są to w większości profesorowie wyższych uczelni artystycznych, dziekani, rektorzy tych uczelni. O randze imprezy świadczą również tematyczne wystawy, których odbyło się już ponad 40 i które zawsze cieszyły się najwyższym uznaniem.
Największe zasługi we wspieraniu Forum Malarstwa Polskiego ma Firma Talens Polska, która była przez cztery jej edycje jej głównym sponsorem.
Forum wspierali swoim patronatem Ministrowie Kultury, Marszałkowie Sejmu RP i Senatu, Wojewodowie, Prezydenci Miast oraz Rektorzy Wyższych Uczelni, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie.
Uczestnikami V Forum pod hasłem NATURA RZECZY są: prof. Stanisław Białogłowicz z Rzeszowa, prof. Wiesław Szamborski w Warszawy, prof. Krzysztof Wachowiak, prof. Piotr Klugowski z Torunia, prof. Kazimierz Rochecki z Torunia (pomysłodawca i dyrektor artystyczny FMP), prof. Aleksandra Simińska z Bydgoszczy, prof. Paweł Palle Lewandowski z Wrocławia, prof. Mirosława Rochecka z Torunia, (współorganizator FMP), prof. Janusz Kaczmarski z Warszawy, art. mal. Joanna Stasiak, art. mal. Łukasz Huculak z Wrocławia, oraz teoretycy sztuki, dr Magdalena Rabizo - Birek z Rzeszowa (red. Zeszytu nr 5 i 6), Magdalena Hniedziewicz z Warszawy, Jacek Kawałek, dr Kazimierz Gelleta i ks. dr Krzysztof Bochenek z Rzeszowa.

 
Link do strony V Forum Malarstwa Polskiego  http://www.sztuka-polska.eu

Prof. art. mal.  Kazimierz Rochecki
Dyrektor artystyczny Forum Malarstwa Polskiego
 


wróć