MENU

  • 247 godzin - plakat wystawy

Wystawy

ALEKSANDRA MIESZKOWSKA - MALARSTWO, RYSUNEK

LIPIEC-SIERPIEŃ
 
Galeria BWA
 
Aleksandra Mieszkowska jest dyplomantką Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Rysunek i malarstwo studiowała pod kierunkiem malarzy prof. Władysława Lama i prof. Adama Gerżabka biorąc czynny udział w zajęciach, licznych plenerach i wystawach studenckiego Koła Plastycznego. Pracując zawodowo nie ustawała w pielęgnowaniu zamiłowań artystycznych, wykonując projekty i aranżacje wnętrz, a przede wszystkim malując i rysując.  Każdą wolną chwilę poświęca swoim zainteresowaniom artystycznym: maluje, rysuje, projektuje i aranżuje wnętrza. Swoje prace prezentowała głównie w kameralnych kręgach odbiorców. Jej prace często są zapiskami z różnych podróży.
 
- W Gorzowie pragnę zaprezentować prace z lat ostatnich wzbogacone o wcześniejszy dorobek i podzielić się radością malowania- napisała w katalogu artystka; Gazeta Lubuska 27.07.2001r.
Jej prace często były zapiskami z różnych podróży. Szczególnie ciekawe są rysunki i akwarele z Wilna. Ale na kilka lat musiała zrezygnować z tych malarskich wyjazdów, a potem całkiem wyłączyć się z zawodowego życia. – Ale w tych najtrudniejszych chwilach również malowałam: portrety najbliższych, bukiety kwiatów. A teraz malarstwo przywraca mnie do aktywnego życia. Prezentacja w salach Centrum Promocji jest bardzo zróżnicowana. Z bardzo ciekawymi cyklami sąsiadują prace przypadkowe, dużo słabsze; Gazeta Lubuska 30.07.2001r.
 wróć