MENU

  • 247 godzin - plakat wystawy

Wystawy

WYSTAWY POPLENEROWE

LISTOPAD
 
Galeria BWA
 
DĘBNO
DŁUGIE
GORZÓW - GLISNO
SMOLNICA - DĘBNO
 
Wystawa autorska Jerzego Oleksiaka.
 
Pejzaże, martwe natury i portrety namalowali artyści biorący udział w plenerach wokół Gorzowa. Od lat w Lubuskie zaprasza ich Anna Szymanek. Artyści z Polski i Niemiec spotkali się w Dębnie, Smolnicy, nad jeziorem Lipie i w pałacu w Gliśnie. Jedyną regułą obowiązującą twórców uczestniczących w letnich spotkaniach jest zupełna dowolność w wyborze tematu i techniki. W tym roku dominował pejzaż. Na dłuższą chwilę zatrzymać się warto przy pracach bardzo młodego Andrzeja Dąbrowskiego. Szczególną wartość mają impresje dębnieńskie oraz abstrakcja miejska. Zachwyca rozmach, niesamowite wyczucie koloru i przestrzeni. Wśród artystów nie zabrakło także gorzowian. W tegorocznych plenerach udział wzięli Iwona Markowicz- Winiecka, Wanda Juścińska, Konrad Juściński. W Gliśnie malował swoje charakterystyczne pejzaże Juliusz Piechocki. Wyrazisty styl i technika-, czyli malowanie szpachelką powodują, że prace gorzowskiego artysty są zauważalne wśród innych. Nad jeziorem Lipie malował natomiast Wojciech Plust. Także Anna Szymanek komisarz plenerów wykonała kilkanaście pastelowych dziwnych, baśniowych stworów składających się na cykl „Moje stworzenia”. Zgodnie z tradycją, część prac powstałych podczas plenerów zostaje u organizatorów, w ten sposób tworzone są kolekcje malarstwa współczesnego w Dębnie i Gorzowie; ROCH, Gazeta Wyborcza 13.11.2001r.


wróć