MENU

Wystawy

BEATA JURKOWSKA - MALARSTWO

GRUDZIEŃ
 
Mała Galeria BWA – GTF
 
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Studiowała malarstwo i rysunek w pracowni prof. Jerzego Dudy-Gracza. W 1983 r. uzyskała dyplom z malarstwa i grafiki książkowej. Zajmuje się głównie malarstwem.

Wdzięczne, niebywałe poetyckie anegdoty „opisane” specyficznie deformowanymi figurami postaci, noszą najłatwiejsze do rozpoznania znamiona związków z obrazami prowincjonalnymi Dudy-Gracza. Ten sam rodzaj deformacji, zmiękczony jednak kobiecą wyobraźnią powoduje, że mniej w tych obrazach protekcjonalnej uszczypliwości, więcej zaś wyrozumiałości a nawet pełnego zrozumienia i poparcia. Przedstawienia Jurkowskiej noszą cechy zagrubienia i melancholii, jakie możemy znaleźć w niektórych obrazach Wojtkiewicza.
W baśniach czeka nas czarna albo biała magia. W obrazach czary Jurkowskiej są bezpieczne, bo sama wróżka wydaje się dobrotliwa: nie pragnie moralizować ani piętnować, a podobne czyni podobnym. Obrazy Jurkowskiej nie są exemplum, choć autorka utrwala w bezruchu – niby motyle – żywiołowość niewidzialnego nieraz święta; niewidzialnego naturalnie dla oczu praktycznych; Ziemia Gorzowska Nr 51-52, 18.12.1997 r.
wróć