MENU

Wystawy

EIDRIGEVICIUS STASYS - PLAKAT

WRZESIEŃ
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Stasys Eidrigevičius urodził się 24 lipca 1949 w Mediniškiai na Litwie. Jest grafikiem z pochodzenia litewskiego, od 1980 roku mieszka w Polsce. Tworzy plakaty, obrazy olejne, ilustracje do książek i fotografię. W 1956 przeniósł się wraz z rodziną do wsi Lepsiai koło Poniewieża. 1964-1968 uczył się w technikum w Kownie, na kierunku projektowania wyrobów ze skóry. W latach 1968-1973 studiował na wydziale pedagogicznym Instytutu Sztuk Pięknych w Wilnie. W roku 1972 po raz pierwszy odwiedził Polskę na zaproszenie kolekcjonera exlibrisów, Edmunda Puzdrowskiego z Bydgoszczy. W roku 1973 został odznaczony medalem na VI Międzynarodowym Biennale Exlibrisu Współczesnego w Malborku. W 1974 odbył służbę wojskową w szeregach Armii Czerwonej. W 1975 ponownie odwiedził Polskę i znów otrzymał medal na VII Biennale Exlibrisu w Malborku. W 1976 ożenił się z Lucyną (Łucją) Sinkiewicz, studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Został ojcem czworga dzieci: Ewy-Barbary (1975), Barbary (1976), Justyny (1977) i Ignacego (1982). W 1978 nadal starał się bezskutecznie o legalizację pobytu w Polsce. Dopiero w 1980 otrzymał pozwolenie na pobyt stały. Stasys Eidrigevičius jest czynny w wielu dziedzinach sztuki: projektuje plakaty, ilustruje książki, maluje obrazy, tworzy scenografię, fotografuje, urządza performancje, jest współpracownikiem tygodnika "Polityka".
 
Każdy, kto raz zobaczy grafikę tego artysty, jeśli nawet będzie to pojedynczy plakat filmowy, zauważony przelotem w gablocie kinowej, zapamięta ten obraz, a każda następna praca tegoż autora – będzie rozpoznawalna. Twórca ma, bowiem swój ugruntowany, bardzo indywidualny styl, posługuje się w swych dziełach ulubionymi motywami. Drewno, wizerunek ptaka, twarze czy raczej maski o fascynujących oczach, niekształtne postacie tajemniczej proweniencji – to elementy powtarzające się w wizjach artystycznych autora. I dziwna rzecz: nie możemy powiedzieć, że artysta się powtarza.
Jesteśmy raczej pełni podziwu dla bogactwa jego wyobraźni, która w każdym z dzieł tworzy nowe wartości, daje inny układ plastyczny, nieomylnie wyrażający treść dzieła. Jest to zauważalne zwłaszcza w grafice, w plakatach, w których autor osiągnął niezwykły kunszt i efekt: za pomocą niewielu środków zawsze wyraża lapidarnie, a jednocześnie głęboko, przekazywany temat; Gazeta Lubuska 09.1993r.

wróć