MENU

Wystawy

ZBIGNIEW JUJKA - RYSUNEK

GRUDZIEŃ 
 
Mała Galeria BWA–GTF
 
Urodził się 23 lipca 1935 roku w Starym Targu. Studia na Wydziale Architektury Wnętrz PWSSP w Gdańsku. Debiut rysunkowy w 1953 roku. Współpracuje z wieloma gazetami i czasopismami w kraju i za granicą. Zajmuje się również ilustracją książkową, plakatem i grafiką reklamową. Jest autorem kilkunastu zbiorów rysunków satyrycznych, w tym „Poprawek do historii” – dużego albumu poświęconego historii Polski. Zdobył kilkadziesiąt nagród, także na konkursach najbardziej liczących się na świecie. Jego prace znajdują się w galeriach na wszystkich kontynentach, m.in. w Montrealu, Tokio, Warszawa, Bazylea. Wystawa została zorganizowana z okazji 40-lecia pracy twórczej artysty.
 
Większość jego prac, a zwłaszcza rysunków reprezentuje ten gatunek twórczości, który można określić, jako rysowaną publicystykę. Jej mistrzem był Szymon Kobyliński. Każdy rysunek jest w tej koncepcji twórczości małą wypowiedzią, mini – felietonem. Twórczość taka, jako swoisty – choć ironiczny – komentarz do istniejącej rzeczywistości, zyskuje coraz więcej zwolenników. Dlatego tym bardziej warto obejrzeć dzieła Jujki – jubilata; Stilon Gorzowski/ Grudzień 1993 r..wróć