MENU

Wystawy

ALEKSANDER POPOW - AKWARELE

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 
 
Mała Galeria BWA–GTF
 
Aleksander Popow urodził się 18 sierpnia 1953 roku w Wołkowysku na Białorusi. W 1974 roku ukończył fakultet malarstwa i grafiki w Witebskim Instytucie Pedagogicznym. Studiował u Feliksa Gumiena i Anatola Czmila. Od 1978 roku bierze udział w wystawach malarstwa.
 
(…) Wszystko to przedstawione z dużą precyzją i autentycznością, ale jednocześnie – ekspresyjne, nastrojowe. Trudna technika akwareli pod pędzlem autora – Aleksandra Popowa przynosi zaskakujące efekty. Obraz mają sugestywny nastrój, przyciągają uwagę, chciałoby się mieć je na stałe w zasięgu wzroku. 
- Obejrzenie tej wystawy – jesteśmy przekonani – dla każdego widza będzie przyjemnością, tym bardziej, że nasze tęsknoty do kontaktu z przyrodą, w tych właśnie pracach znajdują wyjątkowo plastyczne spełnienie; Gazeta Lubuska 18.10.1993 r.
 
 
 

wróć