MENU

Wystawy

GUSTAW NAWROCKI - MALARSTWO

LIPIEC 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Gustaw Nawrocki urodził się w 1961 roku. Studia w PWSSP w Poznaniu na Wydziale Wychowania Plastycznego. Dyplom w 1986 roku w pracowni rysunku Wojciecha Müllera. Uprawia malarstwo i rysunek. 
 
„Całe nasze rozumowanie sprowadza się do ustępowania uczuciu.Ale wyobraźnia jest zarazem i podobna i przeciwna uczuciu, tak, iż nie sposób odnaleźć się w tych sprzecznościach. Ten powiada, że moje przeświadczenie jest urojeniem, ów, że jego urojenie jest przeświadczeniem.
Trzeba by mieć prawidło: nastręcza się rozum, ale on da się naginać we wszystkich kierunkach, tak, więc nie ma prawidła”. 
Pascalwróć