MENU

Wystawy

WALKA I ZWYCIĘSTWO CHŁOPÓW W GRAFICE NRD

LISTOPAD-GRUDZIEŃ

Muzeum zakładowe ZWCh "Stilon"

Wystawa złożona z 90 grafik przedstawiała tradycje rewolucyjne Niemiec i jej odzwierciedlenie w sztuce NRD. Pozwalała poznać głębokie wewnętrzne związki między wydarzeniami historycznymi (począwszy od niem. wojny chłopskiej w XVI wieku do reformy rolnej w NRD, po lata 80-te), pokazywała, jak ważne miejsce w sztuce plastycznej NRD zajmowały procesy rewolucyjne na wsi.
Drzeworyty, ryciny, litografie przedstawiały np. świadome działania chłopów w celu zmiany sytuacji na wsi poprzez demokratyczną reformę rolną w 1945 roku. Realizm, jedność artystów z ludem i życiem wyrażone zostały w różnorodności wystawionych prac.

 

wróć