MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

PRÓBA GENERALNA

Otwarcie 28.01.2023, godz. 17:00
wystawa czynna do 5.03.2023

Pracownia Działań Interdyscyplinarnych
Akademia Sztuki w Szczecinie

ALICJA MAŁEK
MARTA KUBIAK
MARIANNA CZACZKOWSKA
PAULINA PAWŁOWSKA
KLAUDYNA SZYMAŃSKA
JULIA POMYKAŁA
MIKOŁAJ TOMCZAK
ADRIAN BULAK
ANHELINA AVIZHYCH
AGATA KUZKO & KAJETAN WÓJCIK
oraz działania grupowe z Pracowni
Działań Interdyscyplinarnych

Kuratorzy i prowadzący pracownię
Zorka Wollny i Łukasz Jastrubczak

Pracownia Działań Interdyscyplinarnych, jest częścią Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzący pracownię (Zorka Wollny i Łukasz Jastrubczak) duży nacisk kładą na codzienną praktykę sztuki oraz wypracowanie sposobu na regularne „myślenie przez działanie”, podejmowanie prób i korygowanie błędów.  Studenci i studentki są zachęcani do tworzenia złożonych realizacji, zawierających w sobie kilka form wyrazu (muzyka, obiekt, ruch, itp.) oraz traktowania praktyki artystycznej jako rozciągniętego w czasie procesu.
W ramach wystawy „Próba Generalna” studentki i studenci z Pracowni zaprezentują realizacje, które nie są skończonym dziełem, ale manifestacją ich aktualnego odczuwania i myślenia o świecie, który nieustannie się zmienia.
Ponadto zaprezentowana zostanie obszerna dokumentacja video działań grupowych realizowanych przez studentki i studentów pierwszego roku, inspirowanych różnymi wątkami w awangardowej i neoawangardowej historii sztuki XX wieku.  


PRÓBA GENERALNA - plakat wystawy

Marianna Czaczkowska

PRÓBA GENERALNA - widok wystawy

Klaudyna Szymańska

Klaudyna Szymańska

Klaudyna Szymańska

Marta Marianna Kubiak

Marta Marianna Kubiak

PRÓBA GENERALNA - widok wystawy

Alicja Małek

Alicja Małek

Mikołaj Tomczak

PRÓBA GENERALNA - widok wystawy

Agata Kuzko i Kajetan Wójcik

Agata Kuzko i Kajetan Wójcik

Adrian Bulak

Adrian Bulak

Marianna Czaczkowska

Marianna Czaczkowska

Marianna Czaczkowska

Klaudyna Szymańska

Klaudyna Szymańska

Klaudyna Szymańska

Marta Marianna Kubiak

Marta Marianna Kubiak

Marta Marianna Kubiak

Alicja Małek

Alicja Małek

Mikołaj Tomczak

PRÓBA GENERALNA - widok wystawy

Agata Kuzko i Kajetan Wójcik

Anhelina Avizhych

Adrian Bulak

Adrian Bulak

Marianna Czaczkowska

Marianna Czaczkowska

Marianna Czaczkowska

Klaudyna Szymańska

Klaudyna Szymańska

Klaudyna Szymańska

Marta Marianna Kubiak

Marta Marianna Kubiak

Alicja Małek

Alicja Małek

Mikołaj Tomczak

Mikołaj Tomczak

Agata Kuzko i Kajetan Wójcik

Agata Kuzko i Kajetan Wójcik

PRÓBA GENERALNA - widok wystawy

Adrian Bulak

wróć