MENU

  • Mokrym ręcznikiem też da się wytrzeć - plakat wystawy

Wystawy

ANNA ORLIKOWSKA

15 maja - 12 czerwca

FOTOGRAFIA, VIDEO


Anna Orlikowska urodziła się w 1979 r. w Łodzi. Studiowała w ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa w latach 1999-2004. Dyplom w Pracowni Fotografii Użytkowej prof. Grzegorza Przyborka i w Pracowni Fotografii i Obrazu Wideo adj. Konrada Kuzyszyna. Wypowiada się za pomocą fotografii, video, instalacji i obiektów. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Białystoku, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Słupsku i Strasbourgu.

Efekt pochłonięcia czy uwiedzenia mogłyby wywołać panoramiczne zdjęcia Anny Orlikowskiej Dance Macabre, oferujące pewną przewrotną estetyzację dość ponurej lub banalnej rzeczywistości. Mogłyby one dzięki aurze foto-graficznego medium wywołać efekt zafascynowanego zapatrzenia, gdyby w inscenizacji sprokurowanej przez artystkę nie pojawiło się coś, co stawia nieprzekraczalny opór takiemu pochłonięciu spojrzenia przez przedstawienie. W każdym z trzech przedstawień pojawia się postać z głową krowy, której natrętna i absurdalna obecność, przerywa i uniemożliwia proces wzrokowego zawłaszczenia. Postać z głową krowy spogląda na widza, spogląda krowim łagodnym i bezmyślnym wzrokiem uparcie i niezmiennie - ucieleśniając nieredukowalność instancji spojrzenia, o której pisał Lacan. Unaocznia to, iż nawet na wystawie podmiot (widz, ten który pojawia się tu, aby patrzeć) znajduje się w polu widzenia, co nie pozwala mu przestać być swoim przedstawieniem (wskutek tego pełne utożsamienie podmiotu z okiem nie może mieć miejsca).

fragment tekstu Jarosława Lubiaka, Przenośnie bez tytułu, zamieszczonego w katalogu wystawy 4™, Triennale Młodych w Centrum rzeźby Polskiej w Orońsku, 11 września – 20 grudnia 2004 r.
    


wróć