MENU

WYDARZENIA

                      

WARSZTATY SZTUKI KARUZELA 2022/2023

Warsztaty KARUZELA są formą edukacji artystycznej realizowanej poza systemem szkolnym w miejscu programowo zajmującym się upowszechnianiem sztuki. Założeniem warsztatów jest wchodzenie dzieci w bezpośrednie relacje ze sztuką, przez co stają się jej współtwórcami i świadomymi odbiorcami. Prowadzący zajęcia artyści i edukatorzy wspólnie z uczestnikami podejmują próby opisania sztuki jako działania w wielu kontekstach. Integralną częścią programu warsztatów jest realizacja wspólnego projektu artystycznego w zespole, zdobywanie umiejętności planowania, współdziałania oraz prezentacji efektów własnej pracy. 

Tegoroczna KARUZELA będzie się kręcić po raz 18-ty!

Terminy Karuzeli 2022/2023:
1) październik: 10-12.10.2022
2) listopad: 14-16.11.2022
3) grudzień: 5-7.12.2022
4) styczeń: 9-11.01.2023
5) luty: 20-22.02.2023
6) marzec: 20-22.03.2023
7) kwiecień: 24-26.04.2023
8) maj: 15-17.05.2023

UCZESTNICY:
KLASY I-III

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA)

UDZIAŁ:
8 SPOTKAŃ OD PAŹDZIERNIKA 2022 DO MAJA 2023 
(RAZ W MIESIĄCU)

KOSZT: 
13 ZŁ OD OSOBY ZA SPOTKANIE 

ZGŁOSZENIA:
DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI/

OD 12 WRZEŚNIA 2022 POD ADRESEM MAILOWYM KUCHARCZYK@MOSART.PL (PROSIMY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, NAZWĘ SZKOŁY, ILOŚĆ DZIECI W KLASIE I NUMER KONTAKTOWY DO NAUCZYCIELA).


wróć