MENU

Edukacja

SZTUKowanie 43.- Stanisława Zacharko

Punktem wyjścia kolejnego SZTUKowania był cykl fotografii Stanisławy Zacharko pt. „Boża sprawa”, który powstał w 2011 r. we Lwowie. Artystka przedstawiła w nim fragment ulotki z napisem „Boża sprawa” co z ukraińskiego można przetłumaczyć jako „Boże dzieło”.
Jaka trudna sprawa z naszego osobistego i społecznego życia może być „Bożą sprawą”? Sprawą niesprawiedliwą społecznie, krzywdzącą, powodującą cierpienie? Nad tym zastanawialiśmy się wspólnie z klasą III z Gimnazjum nr 13 w Gorzowie. Najnowsza historia Ukrainy i kilka przykładów artystów współczesnych, którzy prezentują sztukę zaangażowaną politycznie i społeczne, były inspiracjami do pracy w trakcie warsztatu. Uczestnicy używając starych gazet i plakatów zaprojektowali i wykonali plakaty, które ich zdaniem mogą dotyczyć „Bożej sprawy”.
Oddolna akcja mieszkańców Ukrainy dotyczyła protestu przeciwko ukraińskiemu prawu, które pozwala zabrać dzieci z mniej zamożnych rodzin, natomiast plakaty uczestników były głosem w sprawie godnego życia, gonitwą za pieniędzmi, brakiem wolności i tolerancji.
 

Stanisława Zacharko "Boża sprawa"


Scenariusz, prowadzenie Agnieszka Kowalska-Kucharczyk
Pomoc przy realizacji: Bartosz Grudziński


wróć