MENU

Edukacja

WARSZTATY ARTYSTYCZNE KARUZELA

nabór do 19 września
w godz. 8:30-16:00
pod numerem tel. 95 733 25 67
lub nowak@mosart.pl

 

Zapraszamy opiekunów zerówek i klas 1-3. W roku szkolnym 2019-2020 planujemy zorganizować 9 cykli godzinnych warsztatów od października 2019 do czerwca 2020. Każde spotkanie będzie prowadzone przez inną artystkę/artystę. Na spotkaniu organizacyjnym po 19 września będzie można zarezerwować termiy zajęć (dzień, godzina), które będą obowiązywały do końca cyklu.

 

Warsztaty KARUZELA są formą edukacji artystycznej realizowanej poza systemem szkolnym w miejscu programowo zajmującym się upowszechnianiem sztuki. Założeniem warsztatów jest wchodzenie dzieci w bezpośrednie relacje ze sztuką, przez co stają się jej współtwórcami i świadomymi odbiorcami. Prowadzący zajęcia artyści wspólnie z uczestnikami podejmują próby opisania sztuki jako działania w wielu kontekstach. Integralną częścią programu warsztatów jest realizacja wspólnego projektu artystycznego w zespole, zdobywanie umiejętności planowania, współdziałania oraz prezentacji efektów własnej pracy.

 


wróć