MENU

Edukacja

WARSZTATY SZTUKI KARUZELA - KINGA DALSKA - WRAŻLIWY WSZECHŚWIAT

11-14 grudnia 2017

Warsztaty "Wrażliwy wszechświat" to spotkanie z dziećmi rozwijające czujność, wrażliwość, emocjonalność, otwierające nowe horyzonty myślowe, postrzeganie świata, więzi międzyludzkich i międzygatunkowych. Zajęcia polegają nie tylko na nauce indywidualnego myślenia, dokonywania wyborów, zaangażowania w relacje z innymi, ale uczą także historii sztuki i ekspresji artystycznej. Dzieci, poprzez dyskusję, jak i wykonując przygotowaną serię ćwiczeń ruchowych i plastycznych, uczą się również swobody wyrażania siebie, własnej emocjonalności, kreatywności i przede wszystkim empatii.

Kinga Dalska, urodzona w 1990 roku w Szczecinie, ukończyła studia licencjackie kierunku Wzornictwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym oraz studia magisterskie na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Wypowiada się przede wszystkim w technice obiektów artystycznych, instalacji oraz video. Interesują ją pojęcia empatii, wspólnotowości ludzkiej jak i międzygatunkowej. Laureatka festiwali video, uczestniczka wystaw indywidualnych i zbiorowych.


wróć