MENU

  • 247 godzin - plakat wystawy

Wystawy

EWA OLSZEWSKA-BORYS, MICHAŁ BORYS

GRUDZIEŃ
 
Galeria BWA
"Na płaszczyźnie i w przestrzeni"
 
Ewa Olszewska-Borys - medale i monety
Michał Borys - malarstwo i rysunek
 
Ewa Olszewska-Borys jest rzeźbiarką, zajmuje się medalierstwem. Dyplom na Wydziale Rzeźby w ASP Warszawa, 1966. Należy do wąskiego grona najwybitniejszych twórców w tej dziedzinie na świecie. Autorka wielu monet polskich i zagranicznych (m.in. belgijskich). Liczne nagrody za twórczość medalierską w kraju i za granicą. Jej mąż, Henryk Borys, również rzeźbiarz i wybitny ceramik, zrezygnował z pracy twórczej, aby pomagać żonie, zajmując się odlewnictwem i obróbką metalurgiczną jej dzieł. jej prace wyróżniają się znakomitą kompozycją i perfekcją rzeźbiarską. Najbardziej charakterystyczną cechą jej medali jest szczególny sposób wydobywania dwóch lub więcej planów, głębi i przestrzeni. Są rozpoznawalne od pierwszego rzutu oka. Medale Olszewskiej-Borys znajdują się we wszystkich ważniejszych muzeach polskich i zagranicznych (Europa, USA) . W 1997 została zaproszona przez królową belgijską Paulinę do wykonania medalu z jej portretem i monet dla tamtejszej mennicy. Nazwisko artystki dobrze znane jest gorzowskiej publiczności. To właśnie ona jest autorką medali- nagród przyznawanych na Biennale Sztuki Sakralnej. 
 
Michał Borys urodził się i mieszka w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. W 1995r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni prof. Zbigniewa Gostomskiego. Od 1995r. jest związany z macierzystym wydziałem, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek dzieląc swoje zainteresowania pomiędzy światem martwej natury, gdzie prowadzi malarskie poszukiwania piękna zamkniętego w prostych codziennych przedmiotach, a światem zewnętrznym, wiodącym małymi uliczkami, zaułkami, klatkami schodowymi w miejsca dobrze i mniej znane.
 
Na obecnej wystawie artystka prezentuje medale z ostatnich lat. Są oszczędne w formie, zachwycają „miękkością” i mistrzowskim wykorzystaniem niewielkiej przestrzeni. (…) Michał Borys, współautor wystawy „Na płaszczyźnie i w przestrzeni”, ukończył malarstwo na warszawskiej ASP. (…) Artysta najczęściej maluje martwe natury: butelki, dzbanki, kielichy, draperie. Zbigniew Gostomski w katalogu bardzo pięknie pisze o tym malarstwie, zapewniając, że jest „ciche, a nie martwe”; Hanna Ciepiela, Gazeta Lubuska 10.12.2001r.
 
W salach Centrum Promocji „Stilon” wyeksponowano medale i monety Ewy Olszewskiej- Borys i obrazy jej syna Michała. Dwie zupełnie różne techniki plastyczne oraz zupełnie różne tematy podejmowane przez medalierkę i malarza łączy w całość tylko jedno- dyscyplina w podejściu do rzeczywistości. Twórcy podchodzą z pełną pokorą zarówno do materii, jak i tematu. Ich prace są ascetyczne, pozbawione niepotrzebnych ozdobników, nie wabią łatwymi rozwiązaniami. Szczególnie wyraźnie widać to w martwych naturach Michała Borysa i w niektórych jego rysunkach pejzaży miejskich. Medale Ewy Olszewskiej- Borys to symbol, znak zapisany w metalu. Jednym drobnym szczegółem artystka oddaje wszystko, co wiąże się z daną osobą – tak jest w przypadku serii „Poczet królów Polski” czy serii papieskiej; Roch, Gazeta Wyborcza 21.12.2001r.
 
 

wróć