MENU

  • 247 godzin - plakat wystawy

Wystawy

JACEK ANTONI ZIELIŃSKI - MALARSTWO

GRUDZIEŃ

Mała Galeria BWA-GTF

Moje doświadczenia z fotografią, rysunkiem i malarstwem, traktowane całościowo, są chyba dość odrębne na tle doświadczeń moich współczesnych. Mam jednak poczucie, że wychodząc od dualizmu człowieka i świata, ducha i natury, a dążąc do urzeczywistnienia „adwajta” (nieswoistości) przechodzę drogę od powszechnego doświadczenia do powszechnego marzenia;
Jacek Antoni Zieliński
 


wróć