MENU

Wystawy

XXIX DOROCZNA WYSTAWA FOTOGRAFII GTF

LUTY

Mała Galeria BWA-GTF

We wstępie zamieszczonym do katalogu prezes GTF – Marian Łazarski omawia dotychczasowy dorobek Towarzystwa oraz przypomina zdania, jakie postawili sobie fotograficy amatorzy. „Czy uda nam się sprostać tym zadaniom, przekonamy się za rok.”
Autorzy mieszkają w różnych miejscowościach województwa gorzowskiego, reprezentują rozmaite zawody, są absolwentami szkół wyższych i średnich. 
Najczęściej były to prace dobre technicznie, ciekawe w poszukiwaniach artystycznych, ale nie zawsze myśl autora została wyrażona na zdjęciu. (…) Większość prac była ciekawa, szczególnie wtedy, gdy autor starał się pokazać „kawałek prawdziwego życia”; Alfred Siatecki; Nadodrze 26.02-10.03.1984 r.
 
Nagrody przyznano:
 
- I nagroda: Lech Dominik („Imaginacje”)
- II nagroda: Mirosława Granops (zestaw bez tytułu)
- III nagroda: Janina Trojan („Kwiaty”)
 
Nagrody tematyczne otrzymali:
 
- im. Zbigniewa Łąckiego: Jerzy Sokół za portret
- im. Konstantego Ludwikowskiego: Leonard Olechnowicz za pejzaż
- za architekturę: Marian Łazarski
- za zestaw przeźroczy: Mirosława Granops
 
Ponadto dodatkowo przyznano wyróżnienie Ryszardowi Tomczukowi za zestaw „1945-1983”. 
 
 

wróć