MENU

Wystawy

I BIENNALE SZTUKI SAKRALNEJ

MARZEC-KWIECIEŃ
 
Galeria BWA
 
Dyrekcja BWA zwróciła się do wielu znanych i cenionych artystów z prośbą o udostępnienie tworzonych przez nich dzieł o tematyce sakralnej. Takiej współczesnej, zbiorczej wystawy w kraju jeszcze nie było, więc powstała szansa, iż Gorzów zainicjuje powtarzającą się prezentację współczesnej sztuki w tej szczególnej dziedzinie kultury. Zakładając to BWA nazwała planową ekspozycję I Biennale Sztuki Sakralnej. 
Na tę propozycję odpowiedziało ponad 50 twórców, wśród których znalazły się nazwiska tak znane jak Bronisław Chromy, Wojciech Gąsienica-Szostak, Józef Łukomski, Józef Stasiński, Jerzy i Ewa Ćwiertnia; Gazeta Lubuska 29.03.1984 r.

W folderze towarzyszącym wystawie jej organizatorzy tak uzasadnili inicjatywę: „O potrzebie zaprezentowania dzieł sztuki biorących za temat Sacrum przesądza sam fakt ich tworzenia przez współczesnych autorów, stała obecność tematyki sakralnej w polskiej sztuce, w ujęciach tak różnorodnych, tak – w ogromnym stopniu – nowych, że możliwość ich zebrania i skonfrontowania w jednym miejscu i czasie, może stać się wydarzeniem ważnym dla twórców i dla odbiorców”. 
Wszystkie prace tkwią korzeniami w tradycji sztuki sakralnej. Źródło okazuje się ciągle żywe i ciągle inspirujące. Prace pokazywane na wystawie są niezwykle współczesne, nowe, nawet modne, wykonane rozmaitymi technikami. Mamy więc obrazy, znalazło się tu dużo rzeźb, płaskorzeźb, medali, bardzo bogato reprezentowana jest grafika, są ciekawe prace ceramiczne, projekty architektoniczne, reliefy, witraże. W oddzielnej sali prezentowana jest tkanina; K.K.; Ziemia Gorzowska Nr 16/ 20.04.1984 r.
 
 

wróć