MENU

  • 247 godzin - plakat wystawy

Wystawy

WZORNICTWO - SZTUKA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA

LISTOPAD

Galeria BWA

Teoretyczna część wystawy ukazywała czym jest wzornictwo, jak działa i jakie korzyści przynosi stosowanie rozwiązań projektowych opracowanych przez profesjonalistów. Przedstawione schematy wskazywały na wykorzystywanie przez projektantów wzornictwa wiedzy z różnych dyscyplin nauki i ścisłą współpracę z konstruktorami i technologami w poszczególnych fazach powstawania wyrobu. W drugiej części wystawy prezentowane były projekty wybrane z produkcji spośród wzorów wprowadzonych do produkcji oraz projekty wykonane na zamówienie, lecz nie wykorzystane, np.:maszyny i narzędzia, sprzęt elektroniczny, medyczny, meble, szkło, ceramika, zabawki. Na ekspozycji przedstawiono około 200 projektów ponad 100 autorów.
wróć