MENU

Wystawy

CERAMIKA ROMANY KASZCZYC

Wystawa ceramiki Romany Kaszczyc, artystki pochodzącej z Barlinka. Była to pierwsza tej rangi prezentacja prac barlineckiej artystki w Gorzowie. W BWA Romana Kaszczyc wystawiła około 100 swoich prac, w tym większość po raz pierwszy.


wróć