MENU

Wystawy

XI KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

MAJ

Galeria BWA


Wystawy towarzyszące:

- Ogólnopolska Wystawa Fotografii „konfrontacje ‘80”
- Polskie Galerie Fotografii – prezentacje zbiorowe galerii
- prezenatcje autorskie członków ZPAF
- Fotografia Czechosłowacka
- Fotografia Okręgu Frankfurt (klub MPiK)
- Fotografia Litewska (Mała Galeria BWA-GTF)
 

wróć