MENU

Wystawy

BARBARA GRYKA - NIE MA CENNIEJSZYCH RZECZY NAD ZEPSUTE

Otwarcie 21.05.2021 o godz. 18:00

Wystawa czynna od 21.05 do 20.06.2021

Wystawa Barbary Gryki w Miejskim Ośrodku Sztuki wychodzi od doświadczenia czasu pandemii. W roku 2020 zaraz po powrocie z zagranicznej rezydencji artystka odbyła kwarantannę w ośrodku w Starej Dąbrowie. Dokumentowała wówczas pełne emocji zachowania osób pozostających wraz z nią we wspólnym zamknięciu - jakby w szalonym eksperymencie, w komunie czy na obozie harcerskim.
Drugim ważnym wątkiem poruszanym na wystawie jest refleksja nad współczesną sytuacją kobiet. Gryka pracuje wokół napięcia spowodowanego zaostrzeniem praw aborcyjnych, a zaproszone do warsztatów kobiety mieszkające na wsi pyta o dzisiejsze pojęcie kobiecości i posiadanie dzieci. Podczas spotkania każda z nich stworzy szmacianą lalkę na własne podobieństwo.
Gryka odwołuje się do twórczości Władysława Hasiora i Józefa Gielniaka. Zainteresowanie Notatnikiem fotograficznym, „Upadłymi aniołami” i przaśnością dnia codziennego przez Hasiora oraz doświadczenie pracy w zamknięciu w sanatorium przeciwgruźliczym w przypadku drugiego stają się ważnym punktem odniesienia dla podejmowanych na wystawie wątków oraz metod działania. Artystka nieco przewrotnie sięga do „męskiej historii sztuki”, by opowiedzieć o sprawach kobiet dyktowanych męskimi decyzjami politycznymi.

Barbara Gryka, młoda artystka ze wsi Końskowola (Polska), urodzona w kwietniu 1992 r. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Sztuki Mediów. W 2019 roku uzyskała dyplom w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. W swojej praktyce zajmuje się działaniami performatywnymi. Pracuje z ludźmi, nie koniecznie tymi, którzy zajmują się sztuką. Nauczyła się tego od mamy Beaty. Jej ulubionym zajęciem jest rozmawianie, lubi też podglądać innych ludzi, ich zachowania, styl życia. W projekcie „Architektura od Środka, odwiedzała swoich sąsiadów na dzielnicy LSM w Lublinie pukając do ich drzwi i prosząc o rozmowę. Ma w planach dalsze odwiedzanie modernistycznych polskich blokowisk. W „Tańcu Motocykli”, przewodziła grupie 8 mężczyzn na motocyklach tańczących lubelski taniec ludowy.
Brała udział w konkursach: Da Festival! Muzeum Sztuki Współczesnej, Zagrzeb (Grand Prix); Artystyczna Podróż Hestii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa (Grand Prix); Konkurs Szarej Kamienicy, Kraków (Grand Prix); „Jak Jest?”, Galeria Labirynt, Lublin (Grand Prix); „Teatralna antologia nowych utopii”, Teatr Zagłębia, Sosnowiec (Grand Prix). Prezentowała swoje prace m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; Meet Factory Prague; Galerii Labirynt, Lublin; Galerii Arsenał Białystok; Muzeum Współczesnym Wrocław, Muzeum Sztuki Współczesnej, Zagrzeb; Muzeum Sztuki Petah Tikva, Bangkok Art and Culture Centre. Odbyła rezydencję w Residency Unlimited, Nowy Jork, Muzeum Sztuki Współczesnej MACBA, Barcelona, Atelierhaus Salzamt, Linz, Meet Factory, Praga.
Pracuje i mieszka w Lublinie i Warszawie.

Barbara Gryka, a young artist from the village Końskowola (Poland), was born in April 1992. She studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Media Art. In 2019 she graduated from the Studio of Spatial Activities of Mirosław Bałka. In her practice, she deals with performative activities. Her work is interested in working with people, not necessarily those who deal with art. Her mother - Beata taught her these skills.  Her favorite activity is talking, she also likes to observe other people, their behaviors, and lifestyles. In "Architecture from the Inside", she visited her neighbors in the LSM district in Lublin. She knocked on their doors and asked for an interview. She plans to continue visiting modernist Polish housing estates.  In "The Motorcycle Dance”, she led a group of 8 men on motorcycles dancing the Lublin folk dance.
She has participated in competitions: Da Festival! Museum of Contemporary Art, Zagreb (Grand Prix); Hestia Artistic Journey, Museum of Modern Art, Warsaw (Grand Prix); Grey House Competition, Cracow (Grand Prix); "How are things?", Galeria Labirynt (Grand Prix); "Theatrical anthology of new utopias", Theatre Zagłębia, Sosnowiec (Grand Prix). She presented her works in the Museum of Modern Art in Warsaw; Meet Factory Prague; Gallery Labirynt, Lublin; Arsenal Gallery Białystok;  Wrocław Contemporary Museum, Museum of Contemporary Art, Zagreb; Petach Tikva Museum of Art, Bangkok Art and Culture Centre. She was in residence at Residency Unlimited, New York, Museum of Contemporary Art MACBA, Barcelona, Atelierhaus Salzamt, Linz, Meet Factory, Prague.
Works and lives in Lublin and Warsaw.

Kuratorka: Marta Gendera

 

 


Barbara Gryka - palakat wystawy

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

Barbara Gryka - widok wystawy, fot. Szymon Rogiński

wróć