MENU

Wystawy

MOS dla publiczności - ankieta

Szanowni Państwo!

Miejski Ośrodek Sztuki przygotował dla gorzowian ankietę dotyczącą uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez naszą instytucję. Bardzo prosimy o udostępnienie jej możliwie szerokiego gronu odbiorców. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki mają posłużyć poprawie naszej komunikacji i zniwelowaniu barier w dostępie do instytucji.

Ankieta jest dostępna do 23 kwietnia na stronie:

https://goo.gl/forms/SHbwCHJ5ELa5NaKU2


wróć