MENU

Wystawy

CAFÉ VOLEY - promocja wydawnictwa

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim
zaprasza 27.11.2015 r. o godz. 18:00
na promocję wydawnictwa Café Voley

W programie:
- prezentacja wydawnictwa
- wystawa zdjęć i dokumentów
- oprawa muzyczna: Marcin Nowak i Marek Kiona

 

 

W ostatnich dziesięcioleciach w humanistyce europejskiej obserwujemy niezwykły rozwój zainteresowań przeszłością, dziedziną badań dawniej zarezerwowaną tylko dla historyków. Zjawisko to określane mianem memory boom dotyczy zarówno badaczy kultury, jak i kolekcjonerów, lokalnych tropicieli śladów. Podobnie, zarówno w zakresie naukowym, jak i popularnym takie inicjatywy obecne są również w Gorzowie Wlkp. Tu nabierają one jednocześnie innego wymiaru – afirmacji i „umojenia”1 poniemieckości, jako czynników niezbędnych do utożsamienia się z miejscem i płynnego przejścia od historii dawnych mieszkańców do tworzenia historii i legend własnych. Propagandowe powojenne hasło „myśmy tu nie przyszli, myśmy tu wrócili” stało się puste. Wiemy, że tu przyszliśmy, ale jesteśmy tu już u siebie.
W 2009 r. roku ukazała się nakładem KMT Lamus książeczka2 poświęcona materialnej i duchowej historii kamienicy położonej przy ul. Sikorskiego 5 w Gorzowie Wlkp. Dariusz A. Rymar, autor artykułu Z lamusa historii, powiedział wówczas, że jest to pierwsze po wojnie opracowanie poświęcone jednemu obiektowi (budynkowi) w Gorzowie. Myślę, że możemy powiedzieć, że ta minimonografia opowiada o kamienicy – w Landsbergu a W. / Gorzowie Wlkp. Na warstwę, przykrytej kurzem, niemieckiej historii nałożyły się już nasze wspomnienia, opowieści, a nawet legendy.
Podobnym materialno-kulturowym palimpsestem stał się inny, pod każdym względem wyjątkowy, obiekt Landsbergu / Gorzowa przy Küstriner Strasse / ul. Sikorskiego 108. Jednak czas (a może ignorancja ówczesnej władzy) w tym przypadku okazał się bezlitosny i niestety budynek w 1972 roku rozebrano.
Po „Café Voley” – „Wenecji” pozostała tylko ciągle żywa pamięć. W niezliczonych, powtarzanych przez pokolenia, czasami już mitologizowanych, opowieściach wielu mieszkańców Gorzowa – stała się zjawiskiem kultowym. O tym, jak pięknym i niezwykłym miejscem w naszym mieście była „Café Voley” / „Wenecja” i jej otoczenie, przypominamy w naszej książce z nadzieją na ocalenie od zapomnienia.

 

 

 

1 Zob.: Robert Traba Polska i niemiecka kultura pamięci, http://www.polska--niemcy-interakcje.pl/articles/show/44 (dostęp z 26 października 2015 r.).
2 80 lat kamienicy, red. Zbigniew Sejwa, KMT Lamus 2009.

 

TV Teletop


wróć