MENU

WYDARZENIA

                      

Wystawa Ikoniczny Gorzów XX wieku

Otwarcie: 29.01.2022, 17:00

Autor wystawy Robert Piotrowski w ramach projektu realizowanego w ramach funduszu stypendialnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zastanawiał się, rozmawiał, czasem spierał się, które obiekty i miejsca w historii Gorzowa w latach 1900-2000 stanowić mogły o jego tożsamości i utrwalić się jako pamięć wizualna.

Refleksja nad tym, że wiek XX minął ostatecznie, my mamy do niego już ponad 20-letni dystans, przez co możemy spojrzeć kronikarsko wstecz – towarzyszyła autorowi przy pracach w zeszłym roku. Badany okres to czas powstania m.in. powiatu grodzkiego, zmiany przynależności państwowej miasta skutkującej migracjami, ale i rozwoju urbanistycznego, miejscowego przemysłu, powstania własnego województwa i rozpoczętych transformacji gospodarczo-politycznych. Te etapy rozwoju miasta kojarzą się z architekturą i przestrzenią, konkretnymi punktami na mapie miasta, ikonami tych tematów i momentów. Same w sobie były dokumentami estetyki i funkcji charakterystycznych w swych czasach. Te swoiste ikony XX-wiecznego Gorzowa – znane i rozpoznawalne wtedy, często jednak z biegiem lat zapominane. Nie są one oczywistymi zabytkami, nierzadko zmieniły swój wygląd, niektóre zniknęły, ale wszystkie ciekawią. Dotąd nie zostały pokazane w jednym zwartym zbiorze – w swych historycznych wizerunkach, z komentarzem, tak właśnie syntetycznie ikonicznie.

Zanim umknie nam temat miasta parków i kamienic, przemysłu, sklepów, innych miejsc publicznych, warto się im przyjrzeć w postaci plansz wystawowych w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie.
Autor wystawy: Robert Piotrowski

Gościem otwarcia będzie dr hab. Krzysztof Wasilewski

Wystawa czynna do 27 lutego.

Zrealizowano przy pomocy funduszu stypendialnego ze środków finansowych budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

 


wróć